About Us

     
ด้วยประสบการณ์ 
10 ปีในการจัดกิจกรรมสร้างทีมที่หลากหลายและน่าประทับใจภายใต้แนวคิด " ความสุข รอยยิ้มและสาระประโยชน์จากกิจกรรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร "

ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรม Team Building ที่สนุกสนาน ท้าทาย เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน 

วิธีการสร้างทีมของพวกเรา

เราออกแบบกิจกรรมโดยตระหนักถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า แต่ละกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นจากการพูดคุย สอบถามลูกค้าจนเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม คุ้มค่า กิจกรรมของเราประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

 

  • เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  ( Build a spirit of cooperation and involvement )

  •  สนุกสนาน กระตุ้นมุมมองเชิงบวกพร้อมสร้างแรงบันดาลใจ  ( Have fun with positive and motivational results )

  • พัฒนาทักษะการสื่อสาร  ( Improve communication )

  • สร้างกระบวนการคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน  ​( Involve creative problem - solving )
     ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย 


เพราะเราเข้าใจถึงความหลากหลายของแต่ละองค์กร เราจึงออกแบบกิจกรรมที่พิเศษเฉพาะ ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกำหนดการของคุณ ตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วม ได้ช่วยกันคิด ลงมือ และแก้ปัญหาร่วมกัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม

ใส่ใจในรายละเอียด

ไม่ว่าความต้องการของคุณเป็นแบบไหน? สถาน
ที่ใด? เรามีกิจกรรมพร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม รวมถึงการอธิบายขั้นตอนและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมในสถานที่เหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

เพราะกิจกรรมที่ดีที่สุด ประทับใจที่สุด คืองานของเรา

ให้พันรักเวิร์คสร้างสรรค์ทีมเวิร์คเพื่อองค์กรคุณ " Teamwork Change Your Bussines "

 

Copyright by phanrakwork.com
Engine by MAKEWEBEASY